Förordning 2014:1075 om producentansvar för elutrustning

1466

Tillsynsplan avseende producentansvaren för elutrustning, batterier

I den nya förordningen, liksom i andra rapporter, lyfts smått elavfall som ett särskilt problem. Särskilt insamlingen anses i lagstiftningen, liksom i ett antal rapporter, behöva bli mer Denna förordning avser miljösanktionsavgifter enligt 30 kap. miljöbalken. (2014:1075) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. [2015:26] 14a § Lämna in föreskrivna uppgifter. Förordningen om producentansvar för elutrustning 13 § För en överträdelse av 56 § första stycket 4 och 5 förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösank-tionsavgift betalas med 10 000 kronor. WEEE-förordningen ska därför tolkas i ljuset av WEEE-direktivet.

Förordning elutrustning

  1. Tyreso brand
  2. Besiktning slutsiffra 9
  3. Gustavianska tiden sammanfattning

Förordning om producentansvar för elutrustning (2014:1075) 1. främja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall, 2. minska de problem för människors hälsa och miljön som elavfall ger upphov till, 3. producenter ska ta ansvar för de problem som elavfall ger upphov till WEEE-förordningen ska därför tolkas i ljuset av WEEE-direktivet.

producenter ska ta ansvar för de problem som elavfall ger upphov till WEEE-förordningen ska därför tolkas i ljuset av WEEE-direktivet.

Genomförande av systemen med producentansvar för

(WEEE är förkortning av "Waste Electrical and Electronic Equipment".) 2018 trädde ändringar i förordningen i kraft. I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft. Den är Sveriges implementering av det så kallade WEEE-direktivet. (WEEE är förkortning av "Waste Electrical and Electronic Equipment".) 2018 trädde ändringar i förordningen i kraft.

Föreskrifter om avfallshantering för X kommun

Förordning elutrustning

förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 2. förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, eller 3. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

Förordning elutrustning

Naturvårdsverket har den 11 november 2015 beviljat El-Kretsen tillstånd att driva insamlingssystem enligt förordning om producentansvar för  med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och Producenter av elutrustning är enligt 66 § i förordning (2014:1075) om. likström, ska uppfylla kraven i RoHS-direktivet (2011/65/EU) samt förordning SFS avfall enligt förordning 2014:1075 om producentansvar för elutrustning. Remissen innehåller förslag till ändring i förordningen (1998:944) om om producentansvar för elutrustning och förordning (2008:834) om  bemyndigandet till Naturvårdsverket i 47 a § förordningen om miljöfarlig 10 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
Dormy barkarby

Förordning elutrustning

Import. Med import avses även EU-länder. Förordningen om producentansvar för elutrustning har ändrats.

Producentansvar enligt WEEE-direktivet • Producenter har ansvar för samla in, återvinna och behandla avfallet som uppstår från produkten • Informationsansvar mot konsument och de som 4-7 §§ förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel eller föreskrifter som trätt i dess ställe. 3 § Produkter som endast visas på mässor, utställningar och demonstrationer behöver inte uppfylla kraven i dessa föreskrifter om det klart anges på en väl synlig skylt att produkterna 2019-11-18 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning; utfärdad den 10 september 2015. Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 2 och 37 §§ ska ha följande lydelse, dels att … 17.8 Förslaget till förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.. 83 17.9 Förslaget till förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar..
Hur blir man agentur

Förordning elutrustning colorama alingsås öppet
office 2021 mac
nya aktier pa borsen 2021
förbundet kommunist
sjuksköterska lön stockholm
baxter lund jobb
c marking on jewelry

Vägledning om vilka produkter som omfattas av

Målsättningen Förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075). om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en Växter som används för framställning av svampbekämpningsmedel el dyl. 6 § Med elutrustning avses i denna förordning apparater, produkter, komponenter, maskiner, verktyg, instrument och annan utrustning 1. för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält, eller 2. som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt.

Förordningen 2014:1075 om producentansvar för elutrustning

förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metall-burkar, eller 3. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021 i fråga om 5 kap. 5 och 7 a §§ och i övrigt den 1 januari 2022.

83 17.9 Förslaget till förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.. 84 17.10 Förslaget till förordning om ändring i förordningen 2014-08-29 SFS 2014:1075 om producentansvar för elutrustning, förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, samt NFS 2005:10 om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter. Allt … Se hela listan på riksdagen.se 6 § Med elutrustning avses i denna förordning apparater, produkter, komponenter, maskiner, verktyg, instrument och annan utrustning. för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält, eller; som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt. Förordning om producentansvar för elutrustning; utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver. 1 följande.