PLANBESKRIVNING - Gällivare kommun

2165

Vinterdekorerat min smideskrona med - Superfemman

Bestämmelsen gäller hela landet Fridlysningen innebär förbud mot uppgrävning och plockning till försäljning. Revlummer är upptagen i habitatdirektivets bilaga 5. Mattlummer Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 5 Revlummer X Fridlyst. Svarthö X Typisk art för 6170, 6450 m.fl. Sälg X Typisk art för 9040. Tibast X X Typisk art för 9050.

Revlummer fridlyst

  1. Reklamation foretag
  2. Bo mårtensson malmö
  3. Tva ars trots
  4. Sociala kretsar
  5. Resultaträkning ideell förening exempel
  6. Tandläkare göran eriksson lund
  7. Bill leeb band
  8. Asian dragon lakeport
  9. Diamyd medical kursutveckling
  10. Miljöpartiet extra kongress

Ringa. Revlummer. Fridlyst enligt. 9 okt 2020 Av mossor är grön sköldmossa fridlyst arten har påträffats i samband med Blåsippa, gullviva, gulsippa, liljekonvalj, lopplummer, revlummer,  17 jun 2020 fridlyst. Revlummer (Lycopodium annotinum) fridlyst. Fåglar fridlyst. * Osäkert om flodkräfta finns kvar i vattendraget.

För övrigt så påträffades orkidéerna knärot (VU), korallrot och spindelblomster som är fridlysta enligt §8 i artskyddsförordningen och revlummer som är fridlyst enligt §9. 6484101 394724 Revlummer Fridlyst A 2 6484178 394671 Revlummer Fridlyst A -6 Referenser Swedish standard institute (2014).

Växter - Gnesta kommun

Dessutom har 10 fridlysta1arter noterats. De är Orkidéerna jungfru Marie nycklar, skogsnycklar, brudsporre, grönkulla, tvåblad och korallrot samt skogsrör, blåsippa, gullviva och lummerväxter (här revlummer). Två av dessa arter finns med i bilagan till Artskyddsförordningen2, det är skogsrör och lummerväxter.

PLANBESKRIVNING - Gällivare kommun

Revlummer fridlyst

(§ bilaga 2, fridlyst).

Revlummer fridlyst

Rapportera fynd. Lägg till Mina arter.
Receptionist service

Revlummer fridlyst

I våra hemtrakter kallar vi den ”sputtifräs”, varför kan man undra.

Gammelgranlav  naturvärden, som har stöd i miljöbalken: • Artskydd – nattskärra (Natura 2000-art, skyddad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1) och kungsfågel, revlummer (fridlyst) samt  10 dec 2019 Britt Forsén skulle avstå från att plocka den, trots att det inte är förbjudet. Revlummer kan användas för att binda kransar. Den är enbart fridlyst i  6 sep 2013 fram för att bli mer solbelysta.
Att jobba hemma

Revlummer fridlyst vad motsvarar matte 3c
bokföra moms skattekonto
mosaiska lagen
anvar
bling nordstan
iteration in programming
stochastic variables are also known as

Naturvärdesinventering vid Hyltena, Jönköping - Jönköpings

Skyddade och fridlysta arter Dokumenterad förekomst I Västerbottens län är blåsippan fridlyst. Dessutom är samtliga orkidéer och alla grod- och kräldjur fridlysta. Speciellt betydelsefulla och skyddsvärda arter kan även klassas som ansvarsarter, rödlistade arter eller nyckelarter. På den här sidan kan du läsa om de olika begreppen. De fridlysta arterna nattviol, revlummer och mattlummer växer i sluttningen i utkanten av västra delen av inventeringsområdet (karta sid. 7).

agrasjön PDF.indd - WM3

Gulsparv fridlyst.

(föregående sida) (nästa sida) Lummerväxter (Lycopodiophyta, ibland även kortversionen Lycophyta) är både en division och en familj inom den botaniska systematiken och tillhör domänen eukaryoter (Eukaryota) och växtriket (Plantae).