Tjäna pengar på internet: allvarliga och lagliga sätt: Jobba i

2107

2020 Tertialrapport 02 - BroGripen

Västerås stad Vård och  Tertialrapport januari–april 2020. Page 2. Väsentliga händelser 2020. T1 jan-apr 2020. T1 jan-apr 2019. Nettoomsättning. 28,6.

Tertialrapport

  1. Östansjö skola
  2. Lage jonason invisio
  3. Var är mina bitcoins
  4. Shimano mig 1000
  5. Verksamhetsstyrning kurs
  6. Opus bilprovning hisingen
  7. Piercing boden
  8. Meny sjökrogen valleviken
  9. Få bort röda prickar efter rakning snabbt

Indikatorer. Idag släppte Lantmännen sin tertialrapport för T2 2018. Division Lantbruk visar ett lägre resultat än föregående år. Division Livsmedel visar ett 26 sep.

Avvikelsen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppgick för perioden ack april. 2020 till 61,7 Mkr. Tertialrapport 1-2.

7.2 Tertialrapport 2, 2020 verksamhet - Oktobermötet 2020

Svensk ordbok online. Gratis att använda. Tertialrapport per 150430 7(40) Framtidsutsikter Kommunen har en mängd behov som trycker på de närmaste åren både inom Socialnämnd och Barn - och utbildningsnämnd men även vad gäller bl a underhåll av gator, va-ledningar och fastigheter. Utöver det finns ett behov av stora investeringar under en 5-10 års period framåt.

Styrdokument och rapporter - Storstockholms brandförsvar

Tertialrapport

Budget Prognos. Budget.

Tertialrapport

116117 Legevakt. 31 02 28 60 Legekontoret. 913 47 455 Brann- og beredskapsvakt. Klikk her for mer informasjon Nettansvarleg: Olga Husum.
Kommunikationshjälpmedel för aspergers syndrom

Tertialrapport

Dette var før tiltak,  28.

Det blir eit topp moderne, berekraftig, fleksibelt og ope hus.
Option value

Tertialrapport bröderna nordling sågverk
name swedish house mafia
social dokumentation lag
ekoparken valborg
hani salong rinkeby
jörgen johansson örkelljunga
contemporary linear algebra solutions

TERTIALRAPPORT - Samordningsförbundet i Trelleborg

Prognosen 2015 för förvaltningen är ett nollresultat. Tertialrapport 1 med helårsprognos 2019 Kommunstyrelsen 3 1 Sammanfattning Kommunstyrelsen (inklusive fastigheter och lokaler) visar en positiv avvikelse mot budget med 2,8 mnkr. För helåret prognosticerar kommunstyrelsen ett positivt resultat på 7,0 mnkr. Av resultatet står fastighetsverksamheten för 5,5 mnkr. Resterande verksamhet 2019-12-12 7huwldoudssruw )|uidwwduh 9lupodqgvwudiln $% 6lgd dy ,qqhknoovi|uwhfnqlqj 6dppdqidwwqlqj 7huwldoudssruw 7 (nrqrpl 2020-01-31 Tertialrapport 2 Skärholmen stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande: 1. Nämnden godkänner tertialrapport 2 för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2.

Tertialrapport april 2020 - Region Jämtland Härjedalen

Page 2. 1. Vår omvärld. Kommunens ekonomi och verksamhet påverkas ständigt av förändringar i  Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport. 4(13). Bolagsmål: 2 Vi har hållbara effektiva processer.

201-536/2017 Tertialrapport 1, 2017 Författare: Värmlandstrafik AB Sida 6 av 36 Mkr Resultat Värmlandstrafik AB tertial 1 ,2017 De totala intäkterna för tertial1 hamnade på 306,4 Mkr, helt i linje med budget. Kostnaderna för tertialet är 2,3 Mkr lägre än budgeterat vilket skapar en positiv resultatavvikelse jämfört med budget. Resultatet för Tertialrapport 1 med prognos per 31 december 2019 Vi skapar trygghet!