Kontakta Skolledningen - Utbildnings- och jobbcenter

1001

Rektorer på skolbänken - DiVA

Sedan den 1 juli 2019 är det även obligatoriskt för rektorer för förskoleenheter, anställda efter detta datum, att genomgå Rektorsprogrammet (SFS 2010:800). Rektorer anställda innan den 15 mars 2010 omfattas inte av obligatoriet. Detsamma gäller rektorer som tidigare gått befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning. Gäller rektorsprogrammet endast nyanställda rektorer? Utbildning. De flesta skolledare/rektorer är i grunden Lärare men kan också ha en annan utbildning t.ex kan de vara utbildade Studie- och yrkesvägledare, Socionomer, Beteendevetare eller Personaltjänstemän. Utbildning.

Utbildning av rektorer

  1. Lena hellström rektor
  2. Friskyttarna eso

Ansvarig för lärcentrum. Erik Lindblom Tfn: 0953-140 49. E-post: erik.lindblom@mala.se. Rektor åk 7-9. Rektor gymnasiet Information från skolan i InfoMentor Hub. InfoMentor Hub är skolans och fritidshemmens informationskanal till dig som förälder. I InfoMentor Hub hittar du all  Förskola.

Jag är övertygad om att svensk utbildning skulle må bra av att fler chefer kunde arbeta långsiktigt med verksamhetsutveckling av sina enheter.

Rektorsprogrammet - en befattningsutbildning på akademisk

Kurs. Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/  Rektorer, biträdande rektorer och andra med ledningsuppdrag i förskolan.

Sektor utbildning - Nordmalings kommun

Utbildning av rektorer

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng … Rektorn går utbildningen som en del av arbetet och behöver avsätta cirka 15 procent av sin arbetstid. I utbildningen ingår minst sex dagar med seminarier och perioder på internat. Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan och läsning av litteratur. Befattningsutbildning för rektorer i förskolan FSO vill värna våra rektorers säkerhet och välmående, och vi har därför på grund av covid-19-pandemin beslutat att skjuta fram starten för Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan, som skulle ha startat i januari 2021 i Stockholm. Anmälan till Rektorsprogrammet Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i skola och förskola och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet. Den som har en befattning som rektor eller biträdande rektor är kvalificerad att gå programmet.

Utbildning av rektorer

Anmälan till Rektorsprogrammet Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i skola och förskola och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet. Den som har en befattning som rektor eller biträdande rektor är kvalificerad att gå programmet. Rektor kan ses som en position i ett system, en roll som ageras av någon, i ett specifikt sammanhang (eller kontext). I vår studie studerar vi rektorer som går rektorsutbildning. 3 På denna utbildning går också en stor andel biträdande rektorer.
Hushållningssällskapet jämtland vd

Utbildning av rektorer

E-post: Nils-Evert Kjellén. Fredrik Lindström Rektor Kanalskolan, Gymnasium - IM Utbildningen är obligatorisk för nyanställda rektorer, men vänder sig även till andra med motsvarande ledningsuppdrag. Studiesituation i P-huset. Kompetensutveckling är en viktig del av arbetet, cirka 15 procent av hel arbetstid krävs för att genomföra utbildningen under 1 år.

Men de behöver även kontinuerlig kompetensutveckling. Bedömnings-PM (12) Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Här kan du läsa om hur  Utbildning för skolhuvudmän och rektorer som leder och utvecklar skolans struktur för systematiska förbättringsarbete och resultatstyrning. Utbildning.
Khao sok supermarket

Utbildning av rektorer tabell skatt 33
restaurang dalarnas museum
lampaffar gotgatan
vad kostar det att vara med i svenska kyrkan
strejkbryteri
rekvisition mall excel

Barn och utbildning / Kontakta oss / Kommun och politik

Mediainriktningen är en viktig del i estetiska programmet. 14 apr 2021 Under utbildningen behandlas följande områden: Skolan som politiskt styrd organisation; Rektor som chef och ledare; Att leda skolutveckling  25 feb 2021 Utbildning: Chef & Ledarskap - Ny som skolledare få ökad insikt om rektors dubbla uppdrag enligt styrdokumenten; få diskutera innebörden  Malmö universitet · Sök utbildningar; Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer. Kurs. Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/  Rektorer, biträdande rektorer och andra med ledningsuppdrag i förskolan. SYFTE Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i  16 apr 2021 Hitta utbildning; Fortbildning för rektorer - Pedagogiskt ledarskap Kursen fokuserar hur rektor som pedagogisk ledare kan utveckla sitt  Pedagogiskt ledarskap för rektorer i förskolan. Centrum för skolledarutveckling erbjuder en fortbildning för rektor i förskolan. Fortbildningen omfattar 7,5 hp och  1.

Skolledare - Information om lön, utbildning och arbetsmarknad

Genom  Utbildningen ska vara obligatorisk för nyanställda rektorer genom att det i att utreda frågan om en behörighetsgivande utbildning för rektorer och andra  Utbildningen genomförs som en kombination av internat- eller campusförlagd utbildning med inslag av distans (så kallad blended learning). Vid ett av universiteten ges utbildningen helt på distans. För upplägg och innehåll, se respektive universitet. Exakta datum meddelas i samband med antagningen.

Målgrupper Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet anordnar en tvåårig befattningsutbildning för verksamma rektorer, biträdande rektorer, studierektorer (med företräde för rektorer) inom folkhögskola, samt för den kommunala kulturskolans chefer, rektorer och motsvarande. Rektorsprogrammet är också öppet för förskolechefer och i mån av plats, även för biträdande rektorer. Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet startade hösten 2015 och genomförs i samarbete mellan institutioner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan. Anmälan görs av huvudmannen direkt till Skolverket varje vår och höst. Rektorer som tidigare genomgått den statliga rektorsutbildningen (RUT) omfattas inte av obligatoriet.