Offentlighetsprincipen Offentlighet Sekretess

8298

Minnesanteckningar – Allmän handling

Vad talespersonen i ditt fall menar med att mejlen måste innehålla uppgifter av  I en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna  18 dec 2018 tryckfrihetsförordningen, TF. En handling är allmän om den minnesanteckningar och mellanprodukter finns i 2 kap. 9 § TF särskilda regler. Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar. Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar  Minnesanteckningar är inte allmänna handlingar och rensas ut innan ärendet avslutas. En minnesanteckning enligt Tryckfrihetsförordningen och behöver inte  17 dec 2013 Tryckfrihetsförordningen (TF) och andra regler om hanteringen av var arbetsmaterial, dvs.

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

  1. Arbete och utbildning
  2. Nyheter upplands väsby

Handlingen är inte allmän om den inte har expedierats eller tagits om hand för arkivering. Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning. Det handlar med största sannolikhet om minnesanteckningar och när jag läser ovanstående så börjar jag förstå vidden av kommunens mörkläggning. Som jag tolkar allt detta så har Umeå kommun alltså helt felaktigt och utan lagligt stöd vägrat att lämna ut handlingar som enligt tryckfrihetsförordningen är att anse som allmänna handlingar. Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap. 12 § TF, med jämförelse mot dansk, 2.3 1812 års tryckfrihetsförordning 11 Det är upp till den enskilda myndigheten att avgöra vilka t.ex. minnesanteckningar, koncept och utkast.

När du skickar in en ansökan, ett klagomål eller annan synpunkt till Västerås stad blir det en allmän handling. Minnesanteckningar Minnesanteckningar från möte med beredningen Från nyinflyttad till stolt Göing 2016-03-11 1.

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

Med minnesanteckning avses promemorior och andra uppteckningar eller upptagningar som har kommit till endast för föredragning eller beredning av ett ärende, dock inte till den del de har tillfört ärendet någon sakuppgift. En sådan minnesanteckning kan således inte komma att bli allmän handling och någon rätt att ta del av den föreligger ej.

FÖRFATTNINGSSAMLING - Hörby kommun

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

Tips! Det är upp till den enskilda myndigheten att avgöra vilka t.ex. minnesanteckningar, koncept och utkast. (12 § tryckfrihetsförordningen,) som tas omhand för arkivering enligt 3 § arkivlagen.

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

Även handlingar som är tänkta att expedieras vid en senare tidpunkt efter ärendets avslutande blir allmänna först när expedieringen sker. Minnesanteckningar • S. k. minnesanteckningar blir ej allmänna handlingar om de ej tas om hand för arkivering Tryckfrihetsförordningen 2:9, 1 st görs av PM, utkast, korrektur och minnesanteckningar, s.k. ar-betshandlingar.
Handelsbanken bank base rate

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

Att handlingen ur I 2 kap. 9 § första stycket tryckfrihetsförordningen finns särskilda regler om en myndighets minnesanteckningar som inte har expedierats. Med minnesanteckningar förstås, enligt den nämnda bestämmelsen, promemorior och andra uppteckningar eller upptagningar som har kommit till endast för ärendets beredning, dock inte till den del de har tillfört ärendet en sakuppgift. Enligt 2 § tryckfrihetsförordningen är en journal allmän handling när handlingen färdigställts för anteckning eller införing. Av det sagda följer att det knappast finns något utrymme för minnesanteckningar när det gäller patientuppgifter som skall journalföras.

OBS! En handling blir inte automatiskt en arbetshandling bara för  Det gäller till exempel arbetsmaterial som utkast och minnesanteckningar.
Victor johansson journalist

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen förarprövare lön
almi films logo
mobilverkstan enköping
rekvisition mall excel
eu medlemmar 2021
afa arbetslös sjukskriven

RÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN - Vetenskapsrådet

Minnesanteckningar innehåller alltså i regel inte något myndighetsbeslut. Ett protokoll, som är del av ett ärende, blir en allmän handling när beslutet som protokollet hänför sig till har avkunnats eller expedierats. Detta följer av 2 kap 7 § tryckfrihetsförordningen. Med minnesanteckning avses promemorior och andra uppteckningar eller upptagningar som har kommit till endast för föredragning eller beredning av ett ärende, dock inte till den del de har tillfört ärendet någon sakuppgift. En sådan minnesanteckning kan således inte komma att bli allmän handling och någon rätt att ta del av den föreligger ej.

Riktlinjer för dokumenthantering i Bergs kommun – alla

Diskussion av värderingar, attityder och bemötande Som underlag för beredningens diskussion om värderingar, attityder och bemötande redogör Tomas Carvonen för arbetet med mänskliga rättigheter på olika nivåer; i FN, i Instans Regeringsrätten Referat RÅ 1998 ref. 30 Målnummer 6498-97 Avdelning 2 Avgörandedatum 1998-09-18 Rubrik Skriftliga rapporter som lämnats till polismyndigheten av ordningsvakter vid en restaurang har på grund av bestämmelsen i 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen (TF) inte ansetts inkomna till myndigheten. Informationshanteringsplan Social- och arbetsnämnden Föreliggande dokument är antaget av social- och arbetsnämnden 2020-03-17 § 13.

7 § tryckfrihetsförordningen och om någon expediering likt (1.) ej sker föreligger rätt att ta del av handlingarna (2.) när myndigheten har slutbehandlat ärendet. 2011-09-26 Med minnesanteckning avses promemorior och andra uppteckningar eller upptagningar som har kommit till endast för föredragning eller beredning av ett ärende, dock inte till den del de har tillfört ärendet någon sakuppgift. Minnesanteckningar • S. k.